<div align="center"> <h1>:: skrzyp ::</h1> <h3>strona, która nie ma racji bytu</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.astercity.net/~fennwick/" rel="nofollow">www.astercity.net/~fennwick/</a></p> </div>